VILKÅR OG BETINGELSER

ERKLÆRING KITEKURS

  • Jeg forstår og erkjenner at min deltakelse i på aktiviteter i forbindelse med kurset innebærer en risiko for skade på min egen person, som ikke kan elimineres til tross for de forhåndsregler som tas.
  • Jeg erkjenner også at jeg selv vil kunne stå ansvarlig for skade på tredjepart om jeg ikke følger de sikkerhets-foreskrifter jeg blir pålagt av instruktørene.
  • Jeg påtar meg frivillig den risiko for skader som er forbundet med aktivitetene.
  • Jeg har informert de ansvarlige for kurset og instruktørene omsykdommer jeg har som kan ha betydning og medføre risiko i forbindelse med aktivitetene, herunder f.eks. diabetes, epilepsi og hjertesykdommer.
  • Undertegnede erklærer herved å ikke holde de ansvarlige for nybegynnerkurset, instruktørene, Haukeliseter fjellstue, Den Norske Turistforening eller Kitesurfing.no erstatningsansvarlige som følge av skader på min person, eller andre typer skader oppstått i forbindelse med aktivitetene som gjennomføres på kurset.

ERKLÆRING UTSTYRSLEIE

  • Jeg har gått nybegynnerkurs for kiting.
  • Jeg plikter å levere tilbake utstyr i samme stand som jeg fikk det utlevert.
  • Jeg plikter å følge allmenne regler for sikkerhet ved kiting, derunder å behandle utstyret på en ansvarlig måte. Kiten skal kun brukes på vann eller snø, og skal ikke kræsjes i skarpe gjenstander som gress, stein etc.
  • Jeg plikter å overholde en sikkerhetsavstand på minst 30 meter til enhver hindring nedvinds.
  • Jeg står ansvarlig for utstyr og skade på utstyr som jeg leier. Dersom utstyret blir ødelagt eller mistet, plikter jeg å betale erstatning, minimum 500kr for mindre skader på duk og lekkasjer, 1000kr for ødelagte liner, eller reparasjonskostnader eller erstatning opp til kr 15 000 kr ved totalhavari eller tap.