VILKÅR OG BETINGELSER

ERKLÆRING KITEKURS

 • Jeg forstår og erkjenner at min deltakelse i på aktiviteter i forbindelse med kurset innebærer en risiko for skade på min egen person, som ikke kan elimineres til tross for de forhåndsregler som tas.
 • Jeg erkjenner også at jeg selv vil kunne stå ansvarlig for skade på tredjepart om jeg ikke følger de sikkerhets-foreskrifter jeg blir pålagt av instruktørene.
 • Jeg påtar meg frivillig den risiko for skader som er forbundet med aktivitetene.
 • Jeg har informert de ansvarlige for kurset og instruktørene omsykdommer jeg har som kan ha betydning og medføre risiko i forbindelse med aktivitetene, herunder f.eks. diabetes, epilepsi og hjertesykdommer.
 • Undertegnede erklærer herved å ikke holde de ansvarlige for nybegynnerkurset, instruktørene, Haukeliseter fjellstue, Den Norske Turistforening eller Kitesurfing.no erstatningsansvarlige som følge av skader på min person, eller andre typer skader oppstått i forbindelse med aktivitetene som gjennomføres på kurset.

ERKLÆRING UTSTYRSLEIE

 • Jeg har gått nybegynnerkurs for kiting.
 • Jeg plikter å levere tilbake utstyr i samme stand som jeg fikk det utlevert.
 • Jeg plikter å følge allmenne regler for sikkerhet ved kiting, derunder å behandle utstyret på en ansvarlig måte. Kiten skal kun brukes på vann eller snø, og skal ikke kræsjes i skarpe gjenstander som gress, stein etc.
 • Jeg plikter å overholde en sikkerhetsavstand på minst 30 meter til enhver hindring nedvinds.
 • Jeg står ansvarlig for utstyr og skade på utstyr som jeg leier. Dersom utstyret blir ødelagt eller mistet, plikter jeg å betale erstatning, minimum 500kr for mindre skader på duk og lekkasjer, 1000kr for ødelagte liner, eller reparasjonskostnader eller erstatning opp til kr 15 000 kr ved totalhavari eller tap.

KANSELLERINGER

 • Bestilling av aktiviteter er bindende.
 • Kunder kan endre dato for bestilt aktivitet frem til 3 uker før start.
 • Etter dette er ombestillinger eller kanselleringer kun tillatt med legeerklæring.
 • Deltakere som ikke møter opp belastes hele kursavgiften.

VINDGARANTI

 • I tilfelle værforhold ikke tillater gjennomføring av aktiviteten (minimum 4 timer med kitevind for 2-dagers kurs), vil deltakerne få tilbud om et nytt kurs gratis (gjelder kun kursavgift; losji og mat ikke inkludert) .
 • Hvis du drar før kurset er ferdig, mister du din vindgaranti.

KANSELLERING AV OVERNATTING PÅ HAUKELISETER

For bestillinger av opphold på Haukeliseter gjelder egne regler.

Bestilling av overnatting og mat på Haukeliseter skjer via forespørsel fra vår hjemmeside. Det betyr at selve bookingen blir håndtert av Haukeliseter og ikke av Kitesurfing.no.

Fullstendige avbestillingsregler for Haukeliseter finner du her.